Resistant Minds | Så stärker vi ungdomars motivation
16335
page-template-default,page,page-id-16335,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Så stärker vi ungdomars motivation

troubled-youth-needs-depression-rehab-depression-literacy-big-help

Aktuell föreläsning

Motivation – En föreläsning om vikten av att ha ett upplevt syfte med att finnas till

Nya studier visar att den psykiska ohälsan i åldersgruppen
15-18 år mer än fördubblats de senaste 10 åren. Allt fler ungdomar söker hjälp i primärvården för stress, oro, ångest och nedstämdhet. Lägg därtill att många ungdomar upplever sig omotiverade och oengagerade, något som kraftigt ökar en individs sårbarhet för psykisk ohälsa. Det preventiva arbetet i skolan för att stärka ungdomars psykologiska motståndskraft ter sig allt viktigare, men hur hjälper man unga på ett metodiskt och effektivt sätt att öka sin motivation, sitt engagemang och sin upplevda mening med att finans till?

Vi vill ta upp kampen mot den ökande psykiska ohälsan genom att föra in mental friskvård på agendan i gymnasieskolan som ett lika naturligt inslag som kroppslig friskvård. Detta då aktuell forskning visar att den mentala friskvården fungerar lika preventivt som den kroppsliga friskvården då det gäller att minska ohälsotalen bland unga. Vi menar att skolan genom att arbeta metodiskt med mental friskvård kan ha en avgörande betydelse då det gäller att bygga ungdomars psykologiska motståndskraft.

Baserat på aktuell forskning har vi utvecklat ett koncept för att kunna arbeta med mental friskvård i skolan vilket syftar till att hjälpa såväl lärare som elever att bygga sin mentala styrka. Vårt huvudfokus handlar om en metodik vilken syftar till att hjälpa den unge individen att identifiera sina styrkor och på dessa bygga en grund för sitt engagemang och sin motivation.

Nu har du möjlighet att få en inblick i vår metodik och får med dig konkreta verktyg och tips för hur er skola kan arbeta effektivare med mental friskvård och därmed bidra bättre till att minska den psykiska ohälsan bland unga.

Kurslängd

1/2 dag, 09-12 .

Pris

1200 Kr exklusive moms

I priset ingår fika samt kurslitteratur.

Datum

22/10 –  2019

Plats

MetaNoova, Götgatan 11 – Stockholm

Klicka på bilden ovan för att boka och välja datum/plats.