Resistant Minds | Resilience på jobbet
17013
page-template-default,page,page-id-17013,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Resilience på jobbet

Löper din personal risk att drabbas av psykisk ohälsa?

Den som drabbas av psykisk ohälsa riskerar att aldrig mer kunna arbeta i sin fulla kapacitet, så det finns all anledning att vara uppmärksam på symptom som kan vara tecken på en begynnande ohälsa. Om man under lång tid ignorerar  sina medarbetares signaler som tyder på att deras kropp och själ far illa, kan rehabiliteringsperioden bli utdragen och besvärlig. Att arbeta preventivt med evidensbaserad metodik i syfte att öka sin personals psykologiska motståndskraft är sannolikt den bästa investering en organisation kan göra för både individ och verksamhet. Den stora frågan är varför så få organisationer gör just detta?

Hur kan vi fortlöpande hjälpa dina arbetslag/avdelningar att öka sin psykologiska motståndskraft?

Med vårt ”resilience”program får deltagaren kunskap och redskap att hantera stressen i sitt liv och därigenom få en förbättrad livssituation på flera plan. Programmet består av beprövade metoder från kognitiv beteendeterapi (KBT) och från positiv psykologi. Här följer några exempel ur innehållet:

 • Förståelse varför du reagerar på ett visst sätt, fysiska och kognitiva reaktioner.
 • Metoder för att gå igenom vad som är viktigt i ditt liv.
 • Sätt att hantera och bemöta tankar och känslor.
 • Vägar till att öka det psykologiska välmåendet på kort och lång sikt.
 • Inventering av de egna karaktärsstyrkorna.
 • Kunskap om PERMA modellen. 
 • Sätt att förlänga positiva livsupplevelser och emotioner.
 • Övning i mindfulness och andra stresshanteringstekniker.

Välkommen på öppen workshop

Under en intensiv förmiddag får du konkreta och evidensbaserade verktyg för hur du som chef och ledare på ett effektivt sätt kan coacha din personal till en ökad psykologisk motståndskraft.

Innehåll

 • Neurobiologiska system som påverkar vår psykologiska motståndskraft och vårt välmående
 • Riskfaktorer och skyddande faktorer som styr vår psykiska hälsa
 • Strategier för en förbättrat psykologiskt immunförsvar
 • Mätverktyg avseende psykologisk motståndskraft
 • Resilience coaching på individ och team nivå

Kurslängd

1/2 dag, 09-12 .

Pris

1200 Kr exklusive moms

I priset ingår för och eftermiddagsfika, lunch samt kurslitteratur.

Datum

23 oktober

Plats

MetaNoova, Götgatan 11, Stockholm