Resistant Minds | MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa
16770
page-template-default,page,page-id-16770,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa

Om workshopen

The Mental Health First Aid Training and Research program (MHFA), som på svenska fått namnet Första hjälpen till psykisk hälsa, utformades år 2000 av professor Antony Jorm vid University of Melbourne. Under följande år har programmet utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 15 länder runt om i världen. Målsättningen med programmet Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

Man kan, genom ett antal enkla åtgärder i en akut situation, förhindra att tillståndet förvärras eller förbättra möjligheterna till tillfrisknande. Första hjälpen till psykisk hälsa ges till den person som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, innan han eller hon kan få professionell behandling.

Målgrupper

MHFA utbildningen finns i tre olika varianter, ungdom, äldre och vuxna. Tanken med detta är att du som deltagare skall få en skräddarsydd utbildning som skall passa dig som handsken oavsett om du arbetar med ungdomar, vuxna eller äldre.

Innehåll

Programmet lär ut:

   Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser

   Hur man bäst tar kontakt med personen och inleder den första hjälpen

   Hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Som första hjälpare kommer du genom din kunskap dels aktivt kunna bidra till att fler fall av psykisk ohälsa upptäcks i tid, men också att ge den drabbade en snabb hjälpinsats. Att bli sedd när man mår psykiskt dåligt gör ofta en stor skillnad avseende var det psykiska mående tar vägen.

Du kan välja på att antingen gå på någon av våra öppna kurser eller få kursen som internutbildning på arbetsplatsen om deltagarantalet överstiger 5 personer.

Första hjälpen vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är idag enligt WHO den största orsaken till handikappande sjukdomstillstånd i världen. Särskilt vanligt är depression, ångestsjukdomar och alkohol – eller drogmissbruk. Folk vet i allmänhet en hel del om vanliga kroppsliga åkommor och sjukdomar, men kunskapsnivån är låg när det gäller psykiska sjukdomar.

Kunskap kan rädda liv

Okunskapen bidrar till en rädsla att ingripa då man upptäcker att någon drabbats av psykisk ohälsa. Denna rädsla att ingripa hindrar ofta den drabbade att få hjälp i tid och att få hjälp att söka rätt sorts vård.

Programmet MHFA-Sweden ger kursdeltagaren kunskap om hur man känner igen och kan gripa in vid exempelvis självskadebeteende, panikattacker och andra allvarliga psykiska tillstånd.

Kursen lär ut hur man lyssnar utan att värdera, hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.

Programmet har en hög vetenskaplig evidens och har skapats av forskare och expertis på området. Våra instruktörer är utbildade vid Karolinska Institutet i Stockholm som är ansvariga för MHFA i Sverige .

Kursformat

Samtliga våra öppna kurser och workshops är numera helt nätbaserade vilket för dig som deltagare innebär att du kan studera helt i din egen takt var du än befinner dig. Utöver detta så innebär det digitala formatet ett mycket fördelaktigt pris för att bli licensierad av oss. Genom vår utbildningsplattform får du tillgång till föreläsningar, presentationsmaterial, kursdokumentation, litteraturhänvisningar samt ett stort antal forskningsartiklar. Enklare kan det inte bli.

Om ni är intresserade av vår MHFA kurs som arbetsplatsförlagd utbildning så är deltagaravgiften 3500 kr/person. För att detta skall vara genomförbart krävs att ni är 5 deltagare eller fler. För att boka en internutbildning på er arbetsplats kontakta oss på: kund@resistantminds.se

Manualen/kursbok

Denna säljs separat och kostar 500 kr. Manualen kan endast beställas efter det att du erlagt kursavgiften. Du beställer manualen från Karolinska Institutet här!

Kursstart

Våra kurser startar löpande och du har 3 månader på dig att studera in materialet och genomföra slutprovet.

Pris

1500 Kr exklusive moms

I priset ingår aktuellt lektionsmaterial, övningsuppgifter, powerpoint fil med tillhörande presentationer samt videobaserade föreläsningar.