WRAW

Teamcoaching

Hur mår medarbetarna på er arbetsplats? Hur ser nivån av resiliens (psykologisk motståndskraft) ut bland medarbetarna? Vad behöver er organisation göra för att öka medarbetarnas psykologiska välmående?

Vi mäter ert välmående

Resistant Minds analysinstrumentet för psykisk hälsa på jobbet är ett online-verktyg som gör det möjligt för individer, arbetslag/team och organisationer att identifiera sina styrkor, identifiera brister och viktigast av allt att välja metoder och strategier som gör det möjligt att ”ta kontroll” över välbefinnandet och den psykologiska motståndskraften.

Analysinstrumentet Wraw® är baserad på The Wellbeing Projects (www.thewellbeingproject.co.uk) validerade modell för psykologisk motståndskraft. Modellen kan sägas vara ett mycket effektivt ramverk som stödjer en förstärkning och utveckling av individens och teamets psykologiska motståndskraft och innehåller kognitiva, emotionella element samt en analys av beteendemönster. Vidare ger modellen en helhetssyn och ett heltäckande angreppssätt för att möjliggöra betydande positiva förändringar avseende välmående och arbetsrelaterade prestationer på såväl individnivå som gruppnivå.

Wraw® ger organisationen verktyg att utveckla:

  • Medarbetarnas insikt och förståelse för individuella styrkor och utvecklingsområden avseende psykologisk motståndskraft.
  • Medarbetarnas förmåga att välja rätt strategier för att bygga sin mentala styrka.
  • Arbetslagets/teamets samlade psykologiska motståndskraft.
  • Medarbetarnas arbetsglädje, motivation och psykiska hälsa.

Rapportens innehåll Rapporten till deltagaren innehåller såväl en beskrivning av individens skyddande faktorer som utvecklingsområden för prioritering och fokus avseende att bygga upp den psykologiska motståndskraften.

Dessutom ingår konkreta tips som gör det möjligt för deltagaren att komma igång direkt med att börja bygga sin psykologiska motståndskraft. Arbetsledaren erhåller en anonymiserad rapport över teamets samlade nivå av resiliens och välmående.

Vilket stöd kan vi erbjuda efter att individ och organisation erhållit Wraw Index® rapporten?

Vårt team av professionella coacher erbjuder ett brett utbud från individuell coachning och teamcoaching till kurser och workshops där alla insatser syftar till att bygga psykologisk motståndskraft i teamet och stödja ledare i deras strävan att leda och bygga upp en god psykologisk motståndskraft hos medarbetarna.

Vill du veta mer om hur vi på Resistant Minds kan hjälpa er organisation att nå en högre grad av välmående och psykisk hälsa hos medarbetarna, fyll i nedanstående kontaktformulär så hör vi av oss inom 24 timmar.