Resistant Minds | Wraw
16718
page-template-default,page,page-id-16718,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-theme-ver-14.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Wraw

Analysinstrumentet Wraw Index är ett online verktyg som gör det möjligt för individer, arbetslag/team och organisationer att identifiera sina styrkor, identifiera brister och viktigast av allt är att välja metoder och strategier som gör det möjligt för dem att ”ta kontroll” över sitt välbefinnande och sin psykologiska motståndskraft. Tidigare har vi haft lite förståelse för hur man kan öka sin psykologiska motståndskraft, men med den senaste tidens vetenskapliga framsteg och forskning inom neurovetenskap och psykologi har detta nu drastiskt förändrats. Forskning visar att du med hjälp evidensbaserade psykologiska interventioner utvecklade för en icke klinisk population relativt snabbt kan utveckla ditt unika recept av åtgärder som bygger din mentala styrka och din förmåga att hantera stress och motgångar. Vår bedömning är det första steget till att uppnå detta handlar om att öka din medvetenhet om hur motståndskraftig du verkligen är.

Vilken teoretisk bas vilar analysinstrumentet på?

Analysinstrumentet Wraw Index är baserad på The Wellbeing Projects (www.thewellbeingproject.co.uk) validerade modell för psykologisk motståndskraft.

Modellen kan sägas vara ett mycket effektivt ramverk som stödjer en förstärkning och utveckling av individens och teamets psykologiska motståndskraft och innehåller kognitiva, emotionella element samt en analys av beteendemönster och fysiologi. Vidare ger modellen en helhetssyn och ett heltäckande angreppssätt för att möjliggöra betydande positiva förändringar avseende välmående och arbetsrelaterade prestationer på såväl individnivå som gruppnivå.

Vad tar individen med sig efter att ha testat sin psykologiska motståndskraft med hjälp av Wraw Index?

Användaren av Wraw Index får snabbt tillgång till en personlig rapport när de genomfört den online baserade undersökningen. Rapporten innehåller såväl en beskrivning av skyddande faktorer som utvecklingsområden för prioritering och fokus avseende att bygga upp den psykologiska motståndskraften. Dessutom ingår konkreta tips för att göra det möjligt för deltagarna att komma igång direkt med att börja bygga sina personliga motståndskraft.

Kan organisationen få tillgång till en sammanfattning av arbetslagets/teamets generella nivå av psykologisk motståndskraft genom Wraw Index plattformen?

Ja, vi erbjuder en översikt av organisationens data, i form av en sammanfattande rapport. Detta ger en detaljerad inblick i nuvarande nivåer av psykologisk motståndskraft inom organisationen, vilket möjliggör tydliga och väl underbyggda beslut om effektiva åtgärder i syfte att stärka medarbetarnas välmående, psykiska hälsa samt arbetsrelaterade prestationer.

Vilket stöd kan vi erbjuda efter att individ och organisation erhållit Wraw Index rapporten?

Vårt team av professionella coacher erbjuder ett brett utbud från individuell coachning och teamcoaching till kurser och workshops där alla insatser syftar till att bygga psykologisk motståndskraft i teamet och stödja ledare i deras strävan att leda och bygga upp en god psykologisk motståndskraft hos medarbetarna.

Vill du veta mer? Ladda gärna ner vårt produktblad (ladda ner) eller kontakta oss på info@resistantminds.se.