Med passion för mental friskvård

Vi är ett kunskapsföretag med expertis inom området psykisk hälsa som brinner för att hjälpa människor att nå sin välmåendepotential.

Föreläsningar

Kurser

Workshops

Handledning

Hälsofrämjande perspektiv i fokus

För många är det idag en självklarhet att hålla kroppen i trim och att leva sunt, vilket har gett stora vinster för folkhälsan. Men trots att den psykiska ohälsan bland såväl unga som vuxna ökar närmast exponentiellt läggs nästan inget fokus från vare sig samhället, skolan eller från arbetsgivare på preventivt hälsofrämjande arbete då det gäller vår mentala hälsa.  Det vill vi ändra på!

På vår hemsida hittar du förutom utbildningar och pedagogiskt material i olika former även digitala psykometriska verktyg inom området psykisk hälsa.

Vad vi erbjuder

Vi på Resistant Minds vill bidra till att fler människor ska kunna nå sin välmåendepotential och att stärka sin psykologiska motståndskraft i syfte att både få ut mer av livet och att samtidigt bli bättre på att hantera livets berg och dalbana.  För oss är mental friskvård lika viktigt för den psykiska hälsan som fysisk friskvård är för den somatiska hälsan. Våra tjänster har alla ett främjande och ett förebyggande fokus eftersom prevention är bättre än behandling.

Mål:

Utbildningar för dig som hjälper andra

Våra utbildningar ger dig teoretisk kunskap och praktiska verktyg för att tillämpa preventiva insatser och mental friskvård i din yrkesmässiga vardag. Du lär dig och övar de grundläggande färdigheterna som hjälper dig att bidra till att stärka den psykiska hälsan hos de människor du vägleder. Självklart kan du även använda kunskapsinnehållet i vårt kursutbud för din egen personliga utveckling.

Resistantminds smile

Många av våra utbildningar och kurser är byggda för distansundervisning med förinspelade föreläsningar som grund. Självklart kan vi även genomföra samtliga våra kurser i utbudet på er arbetsplats utefter era behov och önskemål.

 Om ni har önskemål om en arbetsplatsförlagd utbildning, kontakta oss så offererar vi ett upplägg utifrån era behov.

Studying online

Vi är ett team av experter inom området psykisk hälsa som lägger all vår tid på att hålla jämna steg med den senaste forskningen så att du inte behöver. Vi utvecklar ständigt högkvalitativa utbildningar, kurser samt självhjälpsmaterial inom området mental friskvård både riktat till dig som individ och till dig som  vägleder andra i ditt yrkesliv. Allt i syfte att förse dig med ett brett utbud av expertmaterial att ha till hands varje dag.

Om du exempelvis är psykolog, kurator, coach, lärare/mentor, idrottsledare, teamledare eller på annat sätt vägleder människor mot en bättre psykisk hälsa och mot högre måluppfyllelse, då kommer du sannolikt ha stor nytta av att bli kursdeltagare hos oss på Resistant Minds då vi är Sveriges ledande utbildningsföretag inom området mental friskvård och psykisk hälsa.