PsyCheck®

625.00 kr

PsyCheck® är ett mätinstrument byggt på validerade psykometriska skalor som avser att möjliggöra ett effektivare preventivt arbete med den psykiska hälsan.

Kategori:

Beskrivning

PsyCheck® är en grundläggande psykisk hälsokontroll som bygger på WHO:s definition av psykisk hälsa och baseras på fyra olika mätområden med tillhörande psykometriska instrument:

  • Psykologiskt välmående
  • Mental hälsa
  • Livskvalitet
  • Resiliens

Vår hälsoenkät innehåller 104 frågor och tar cirka 20-25 minuter att besvara. Du erhåller direkt ditt resultat på skärmen som också går att ladda ner till en PDF fil. I din resultatrapport återfinns även länkar till evidensbaserade självhjälpsövningar i det fall att ett delresultat ger indikation på att du behöver genomföra olika åtgärder eller förändringar för att nå din välmåendepotential. Skulle ditt resultat vara sådant att din psykisk hälsa behöver en akut insats så får du direkt på skärmen en länk att klicka på som sätter dig i kontakt med psykologmottagningen Better Help.

Efter det att du betalat för PsyCheck® i vår kassa så erhåller du inom 24 timmar en länk till din hälsoenkät.