Kan elevers psykiska hälsa och skolprestationer förbättras med hjälp av positiv psykologi?

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur man i olika länder runt om i världen implementerat positiv psykologi i det dagliga skolarbetet.

 


Lämna ett svar