Lyckobibeln – Psykisk hälsa

350.00 kr

Tomas Lönn är primärvårdskurator, författare och föreläsare med expertis inom området tillämpad positiv psykologi. Tomas har en masterexamen i ” Applied positive psychology” från University of East London samt har gått psykoterapeutprogrammet på University of Sheffield inom området existentiell terapi. Utöver detta har Tomas även en grundläggande psykoterapeutisk utbildning (Steg-1) i kognitiv beteendeterapi.

Kategori:

Beskrivning


Vi människor har sannolikt under hela vår existens strävat efter lycka, harmoni och välmående och allt sedan antiken har filosofer försökt att påvisa den rätta vägen mot en god psykisk hälsa. I slutet av 1800-talet började psykologin växa fram som en självständig vetenskap ur filosofin. I början var syftet att studera elementära psykiska fenomen som sinnesförnimmelse, minne och inlärningsprocess samt vad som faktiskt får oss att utvecklas och må bra. Samtidigt startade studiet av klinisk psykologi, psykopatologi. Fram till och med andra världskriget var alltså en av psykologins viktiga uppgifter att söka svaret på frågan vad som faktiskt gör oss välmående och lyckliga, men den psykiska ohälsa som krigets fasor förde med sig försköt psykologiforskningens fokus mer eller mindre hundraprocentigt mot att finna orsaker och behandlingar till olika former av psykisk ohälsa.

När professor Martin Seligman 1998 valdes till ordförande i amerikanska psykologförbundet (APA) konstaterade han att psykologin dittills endast fokuserat på sjukdomstillstånd och försummat livets positiva sida. Eftersom kunskapen om hur vi bygger upp lycka fram till denna tidpunkt varit sporadisk, till skillnad från kunskapen om hur vi exempelvis lindrar depression, beskrev Seligman att syftet med hans ordförandeskap var att helt enkelt att korrigera obalansen inom psykologin till förmån för kunskap om vad som faktiskt skapar en hållbar psykisk hälsa.

20 år senare kan vi konstatera att Martin Seligmans utfästelse givit resultat och idag återfinns cirka 15% av all psykologiforskning inom domänen positiv psykologi. Även inom neurovetenskapen har Seligmans mission slagit rot då det då dessa reder skrivs finns hundratals större studier som på ett eller annat sätt handlar om vad lycka, harmoni och välmående är sett ur ett biologiskt perspektiv.

Lyckobibeln kan sägas vara ett försök att sammanställa aktuell forskning inom såväl positiv psykologi som neurovetenskap och som tar sin ansats i att söka förståelse för verkningsmekanismerna bakom en god psykisk hälsa.