Vad skapar psykologiskt välmående och en god psykisk hälsa?

Vad skapar en hållbar lycka över tid? Vad ger bara kortvariga positiva känslor, likt ett tomtebloss? I det här avsnittet får vi möta professor Robert Waldinger som är projektledare för den längsta och största tidsseriestudie som studerat psykologiskt välmående och lycka.

 


Lämna ett svar