• PsyCheck® Snabbvisning
    • PsyCheck® Snabbvisning
    • 625.00 kr
    • PsyCheck®

    • PsyCheck® är ett mätinstrument byggt på validerade psykometriska skalor som avser att möjliggöra ett effektivare preventivt arbete med den psykiska hälsan.