Mening i livet & värderad
riktning

4,500.00 kr

Mening och värderad riktning är en omfattande utbildning som ger dig som kurator, psykolog, psykoterapeut, skolkurator eller coach evidensbaserade verktyg för att hjälpa dina patienter/elever/klienter att utveckla en kraftfull värderad riktning mot ett meningsfullt liv.

Kategori:

Beskrivning


”Hjälp dina patienter/elever/klienter att finna mening i tillvaron genom att identifiera sina värderingar och baserat på dessa bygga en kraftfull värderad riktning i livet”

Med den ökande graden av depression, missbruk, självmord, skilsmässor och utbrändhet runt om i världen är känslan av meningslöshet hos individen mer omfattande nu än någonsin. Då de flesta former av de psykologiska behandlingar och metoder som används tyvärr ofta missar sitt mål då det gäller klientens/patientens existentiella problem krävs anser vi ett specialfokus på meningsfullhet om vi som hjälper andra på allvar ska kunna bidra till en bättre psykisk hälsa i samhället. För att på ett effektivare sätt kunna hjälpa klienter, patienter, studenter och anställda som kämpar med existentiella frågor måste vi först förstå vad som orsakar den utbredda ”meningskrisen” och vad vi kan göra för att hjälpa patienten/eleven/klienten innan vi påbörjar en behandling eller en coachingprocess.

 


 

 Om vår kursledare

Tomas Lönn har en bakgrund som primärvårdskurator med mental friskvård och prevention som sitt främsta fokus. Vid sidan av sitt arbete i vården så arbetar Tomas även ute i skolor och näringsliv som workshopsledare och rådgivare i frågor som rör psykisk hälsa. Hans mål är att ge människor som vägleder andra både kunskaper och praktiska evidensbaserade verktyg som ökar mentalt välbefinnande och som stärker individens psykiska hälsa. Utbildningsmässigt så har Tomas förutom sin universitetsexamen i existentiell psykoterapi också en masterutbildning i positiv psykologi samt en steg-1 utbildning i KBT.

 


 

Målgrupp: Psykologer| Coacher | Hälso & sjukvårdskuratorer | Skolkuratorer | Lärare/Mentorer

Den här instruktörsutbildningen ger dig:

✓ en färdig metod för att tillämpa positiv psykologi

✓ kunskap om hur patienten/eleven/klienten på ett intuitivt sätt kan dela sina livserfarenheter

✓ kompetens att kunna hantera existentiella livsproblem och utmaningar på ett effektivt sätt

✓ Evidensbaserade verktyg

 


 

Instruktörsutbildningens 3 moduler

Modul 1 – Segelbåts metaforen

Den första modulen introducerar segelbåtmetaforen; en intuitiv coachingmetod som ger dig de grundläggande färdigheterna för att tillämpa positiv psykologi i ditt arbete med att hjälpa andra.

Modul 2 – Mening i tillvaron

Den andra modulen skapar tydlighet och konkretiserar det komplexa ämnet ”mening i tillvaron” och ger dig praktiska verktyg för att hjälpa dina patienter/elever/klienter utvärdera sin upplevda brist på meningsfullhet samt att identifiera utvecklingsområden.

Modul 3 – Värderingar

I den tredje och sista modulen behandlas värderingar med fokus på att hjälpa patienten/eleven/klienten att upptäcka vad som är viktigt för dem och hur man kan utveckla en engagerande värderad riktning som leder till en starkare upplevelse av mening i tillvaron.

 


 

Instruktörsutbildningens innehåll

  • Videobaserade föreläsningar
  • Evidensbaserad handbok
  • Arbetsbok med praktiska övningar
  • Professionella Powerpoint bilder som du enkelt kan anpassa till din verksamhet
  • Anpassade illustrationer
  • Litteraturlista innehållande böcker, artiklar, filmer och videos