Resiliens i praktiken

4,500.00 kr

Coacha dina medarbetare, klienter eller patienter till att bli mer psykologiskt motståndskraftiga med hjälp av de evidensbaserade teknikerna och verktygen i denna distansutbildning. Du får genom den här utbildningen tillgång till praktiska interventioner som stärker individens resiliens.

Kategori:

Beskrivning


“Hjälp andra att bli mer psykologiskt motståndskraftiga med hjälp av de evidensbaserade teknikerna och verktygen i denna instruktörsutbildning”

Resiliens i praktiken är ett omfattande utbildningspaket i modulform som tar dig till nästa nivå i dina ambitioner att hjälpa andra med att öka graden av psykologisk motståndskraft och på så sätt minska risken för psykisk ohälsa under perioder av motgångar, kriser, stress och press.

Förutom kunskap och evidensbaserade metodik innehåller den här utbildningen också allt det material du behöver för att själv kunna leverera egna högkvalitativa föreläsningar och workshops på temat resiliens till dina klienter/patienter eller medarbetare.

Om du brinner för att hjälpa andra att hantera livets utmaningar på ett mer motståndskraftigt sätt är det här rätt utbildning för dig. Detta för att du inte bara kommer att behärska de sex viktigaste byggstenarna i psykologisk motståndskraft, utan du kommer också att lära dig att på ett pedagogiskt sätt förklara och implementera dessa byggstenar i ditt coachande arbete. Allt material du behöver för att kunna använda dig av teoribildningen bakom begreppet resiliens på ett evidensbaserat sätt står till ditt förfogande.

 


 

 Om vår kursledare

Tomas Lönn har en bakgrund som primärvårdskurator med mental friskvård och prevention som sitt främsta fokus. Vid sidan av sitt arbete i vården så arbetar Tomas även ute i skolor och näringsliv som workshopsledare och rådgivare i frågor som rör psykisk hälsa. Hans mål är att ge människor som vägleder andra både kunskaper och praktiska evidensbaserade verktyg som ökar mentalt välbefinnande och som stärker individens psykiska hälsa. Utbildningsmässigt så har Tomas förutom sin universitetsexamen i existentiell psykoterapi också en masterutbildning i positiv psykologi samt en steg-1 utbildning i KBT.

 


 

Målgrupp: | Coacher | Hälso & sjukvårdskuratorer | Psykologer | Teamledare

Utbildningen ger dig möjligheter att:

✓ Hjälp andra människor att studsa tillbaka från ogynnsamma livshändelser

✓ Lägga till resiliensträning till din professionella coachingarsenal

✓ Enkelt bygga dina egna workshops och träningsprogram för klienter/patienter eller medarbetare

✓ Tillämpa evidensbaserade tillämpningar av teoribildningen inom resiliensforskningen

✓ Hjälpa andra att upptäcka hur en starkare psykologisk motståndskraft ger en direkt inkörsport till att förbättra välbefinnandet

 


 

Instruktörsutbildningens 6 moduler

Modul 1 – Positiv Psykologi 2.0

Denna modul introducerar hur positiv psykologi kan användas för att bemästra svåra känslomässiga upplevelser i livet, vilket erkänner den mörkare sidan av den mänskliga upplevelsen. Genom att lära dig mer om hur vi reagerar i motgångar och kriser får du självförtroendet att undervisa och tillämpa positiv psykologi på ett mer holistiskt och balanserat sätt.

Modul 2 – Resiliens

I den här modulen lär du dig vad psykologisk motståndskraft är, vad som kännetecknar motståndskraftiga människor och här introduceras de fyra nyckelelementen (uppmärksamhet, tankar, beteende och motivation) som vi bör fokusera på när vi vill göra människor mer motståndskraftiga.

Modul 3 – Uppmärksamhetsfokus

I den här modulen fokuserar vi på det första elementet i psykologisk motståndskraft, nämligen det sätt på vilket motståndskraftiga människor riktar uppmärksamhet mot positiva och negativa livshändelser.

Modul 4 – Tankar

I den här modulen lär du dig att tillämpa interventioner för att hjälpa andra att använda sina tankar på ett konstruktivt sätt genom inlärd optimism.

 Modul 5 – Beteende

Motståndskraftiga människor klarar av att på ett effektivt sätt anpassa sitt beteende i både negativa och positiva livssituationer. I den här modulen lär du dig att främja dessa effektiva ”copingstilar”.

Modul 6 – Motivation

Vad motiverar motståndskraftiga människor att effektivt klara av att ta sig igenom svåra perioder i livet utan att ge upp? I den här modulen lär du dig att skapa vägar till att hjälpa andra utveckla anpassningsbara ”copingstilar”.

 


 

Utbildningen Resiliens i praktiken innehåller:

✓ Videobaserade föreläsningar

✓ Handledningsmanual

✓ Arbetsbok inklusive övningar att använda tillsammans med dina klienter/patienter/medarbetare

✓ ”Train-the-Trainer” videos för varje lektion

✓ PowerPoint-presentationer för egen undervisning och egna workshops

✓ Litteraturlista innehållande böcker, artiklar, filmer och videos