Styrkebaserat arbete

4,500.00 kr

Styrkebaserat arbete är ett komplett utbildningspaket för alla som vill leverera workshops och styrkebaserad coachning med fokus på psykisk hälsa. Oavsett vilken yrkesroll du har för att hjälpa andra så finns det alltid vinster med att utveckla och utmana individens karaktärsstyrkor.

Kategori:

Beskrivning


”Utveckla dina coaching färdigheter och hjälp andra att identifiera och utveckla sina unika egenskaper och styrkor”.

Styrkebaserat arbete är ett omfattande utbildningspaket i modulform som tar dig till nästa nivå i dina ambitioner att hjälpa andra med att öka graden av psykologiskt välmående. Med den här utbildningen i din kunskapsarsenal hjälper du dina klienter att uppnå sin unika potential; att fokusera på det som ger energi och som får dem att känna sig autentiska.

Få tillgång till de senaste vetenskapliga rönen om styrkebaserat arbete samt vårt batteri av praktiska verktyg som du behöver för att upptäcka och utveckla dina klienters styrkor på ett sätt som främjar optimal funktion och hälsa.

När du köper denna utbildning får du automatiskt rättigheterna att använda allt material under ditt eget varumärke. Innehållet utökar din verktygslåda och sätter extra spets på ditt erbjudande till klienterna. Om du brinner för att utveckla dig själv och att hjälpa andra utnyttja sina personliga styrkor är Styrkebaserat arbete något för dig.

 


 

Om vår kursledare

Tomas Lönn har en bakgrund som primärvårdskurator med mental friskvård och prevention som sitt främsta fokus. Vid sidan av sitt arbete i vården så arbetar Tomas även ute i skolor och näringsliv som workshopsledare och rådgivare i frågor som rör psykisk hälsa. Hans mål är att ge människor som vägleder andra både kunskaper och praktiska evidensbaserade verktyg som ökar mentalt välbefinnande och som stärker individens psykiska hälsa. Utbildningsmässigt så har Tomas förutom sin universitetsexamen i existentiell psykoterapi också en masterutbildning i positiv psykologi samt en steg-1 utbildning i KBT.

 


 

Målgrupp: | Coacher | Hälso & sjukvårdskuratorer | Psykologer | HR-chefer | Teamledare

Hjälp andra människor att använda sina styrkor för att hitta och njuta av fler saker de är naturligt bra på

Utbildningen ger dig möjligheter att:

✓ Lägga till styrkebaserat arbete till din professionella arsenal av coachingverktyg

✓ Enkelt bygga dina egen workshops, dina träningsprogram och behandlingsplaner för klienterna

✓ Utöka din kompetensbredd genom att behärska styrkebaserade coaching färdigheter

✓ Tillämpa styrkebaserade metoder som backas upp av vetenskapen

✓ Upptäcka hur utveckling och optimering av styrkor ger en direkt inkörsport till en stärkt psykisk hälsa och ett förbättrat subjektivt psykologiskt välbefinnande

✓ Bli en än mer eftertraktad yrkesutövare genom den unika uppsättningen verktyg du får till ditt förfogande

 


 

Instruktörsutbildningens 6 moduler

Modul 1 – Introduktion

Denna modul ger dig en fördjupad förståelse för området positiv psykologi, vilket ger en grund till styrkebaserat arbete.

Modul 2 – Styrkor

Denna modul ger dig djup inblick i begreppet styrkor, deras viktigaste ingredienser och samspelet mellan styrkor, svagheter och inlärt beteende.

Modul 3 – Styrkeidentifiering

Denna modul kommer att lära dig hur man använder ett brett spektrum av tekniker för att strukturellt öka medvetenheten om individens personliga styrkor.

Modul 4 – Attityder

I den här modulen lär du dig hur klientens attityder påverkar användandet och utvecklingen av individuella styrkor samt vikten av ett flexibelt tankesätt relaterat sina styrkor.

Modul 5 – Styrkebaserat arbete

Du kommer att upptäcka de stora fördelarna med styrkebaserat arbete och kunna bedöma och formulera hur styrkor kan påverka dina klienter, patienter/medarbetare på både kort och lång sikt.

Modul 6 – Styrkeutveckling

Genom att lära dig om hur styrkereglering fungerar och hur man kan undvika fallgropar med underanvändning, missbruk och överanvändning av sina styrkor lär du dig att hjälpa dina klienter, patienter/medarbetare att effektivt utveckla sina styrkor på ett hållbart sätt.

 


 

Utbildningen styrkebaserat arbete innehåller:

✓ Videobaserade föreläsningar

✓ Handledningsmanual

✓ Arbetsbok inklusive övningar att använda tillsammans med dina klienter/patienter/medarbetare

✓ ”Train-the-Trainer” videos för varje lektion

✓ PowerPoint-presentationer för egen undervisning och egna workshops

✓ Litteraturlista innehållande böcker, artiklar, filmer och videos