Mentalt Stark® – Ungdom

4,500.00 kr

Hjälp ungdomar att bli mer psykologiskt motståndskraftiga med hjälp av de evidensbaserade teknikerna och verktygen i denna distansutbildning. Kanske är du lärare/mentor eller kanske idrottsledare och arbetar med ungdomar? Nu har du chansen att bli certifierad som ”Resilience Coach”.

Kategori:

Beskrivning


“Hjälp ungdomar att bli mer psykologiskt motståndskraftiga med hjälp av de evidensbaserade teknikerna och verktygen i denna instruktörsutbildning”

Mentalt Stark® är ett omfattande utbildningspaket i modulform som tar dig till nästa nivå i dina ambitioner att hjälpa ungdomar med att öka graden av psykologisk motståndskraft och på så sätt minska risken för psykisk ohälsa under perioder av motgångar, kriser, stress och press.

Förutom kunskap och evidensbaserade metodik innehåller den här utbildningen också allt det material du behöver för att själv kunna leverera egna högkvalitativa föreläsningar och workshops på temat resiliens till dina elever/ditt ungdomslag.

Om du brinner för att hjälpa ungdomar att hantera livets utmaningar på ett mer motståndskraftigt sätt är det här rätt utbildning för dig. Detta för att du inte bara kommer att behärska de viktigaste byggstenarna i psykologisk motståndskraft, utan du kommer också att lära dig att på ett pedagogiskt sätt förklara och implementera dessa byggstenar i ditt coachande arbete. Allt material du behöver för att kunna använda dig av teoribildningen bakom begreppet resiliens på ett evidensbaserat sätt står till ditt förfogande.

 


 

 Om vår kursledare

Tomas Lönn har en bakgrund som primärvårdskurator med mental friskvård och prevention som sitt främsta fokus. Vid sidan av sitt arbete i vården så arbetar Tomas även ute i skolor och näringsliv som workshopsledare och rådgivare i frågor som rör psykisk hälsa. Hans mål är att ge människor som vägleder andra både kunskaper och praktiska evidensbaserade verktyg som ökar mentalt välbefinnande och som stärker individens psykiska hälsa. Utbildningsmässigt så har Tomas förutom sin universitetsexamen i existentiell psykoterapi också en masterutbildning i positiv psykologi samt en steg-1 utbildning i KBT.

 


 

Målgrupp: | Lärare/Mentorer| Skolkuratorer | Idrottsledare |

Utbildningen ger dig möjligheter att:

✓ Hjälp ungdomar att studsa tillbaka från ogynnsamma livshändelser, kriser och motgångar

✓ Lägga till resiliensträning till din professionella coachingarsenal

✓ Enkelt bygga dina egna workshops, föreläsningar och träningsprogram för elever på skolan eller för idrottslaget du tränar

✓ Tillämpa evidensbaserade tillämpningar av teoribildningen inom resiliensforskningen

✓ Hjälpa ungdomar att upptäcka hur en starkare psykologisk motståndskraft ger en direkt inkörsport till att förbättra välbefinnandet och prestationen

 


 

Utbildningen Mentalt Stark® och de moduler som återfinns i detta program bygger helt på evidensbaserad metodik hämtad från positiv psykologi och kognitiv beteendeterapi och då metodiken anpassats till mental friskvård, kan alla som jobbar med ungdomar oavsett yrkesroll och utbildningsbakgrund använda utbildningens metoder och verktyg utan risk för ”att göra fel”.

Metodiken som du under utbildningen får lära dig är uppbyggd på 6st ”lektionsavsnitt” samt 10 st fristående övningar där du leder ungdomarna genom diskussioner och praktiska moment vilka alla syftar till att hjälpa ungdomarna att bli mentalt starka.

Som deltagare på vår instruktörsutbildning får du dels en möjlighet att ta dela av aktuell forskning inom området resiliens, dels att öva dig i rollen som mental tränare utifrån de verktyg du får lära dig att använda.

Efter avslutad kurs så erhåller du en licensiering från Resistant Minds att använda vår metodik, vilket innebär att du får tillgång vårt lektionsmaterial, uppdatering av detta material samt full support från någon av våra psykologer. Du kommer dessutom att bli inbjuden till ett nätverk bestående av andra licensierade lärare och mentorer där du kan utbyta erfarenheter med andra i din roll.

 


 

Instruktörsutbildningens 6 moduler

Modul 1 – Introduktion

Denna modul introducerar hur positiv psykologi kan användas för att bemästra svåra känslomässiga upplevelser i livet, vilket erkänner den mörkare sidan av den mänskliga upplevelsen. Genom att lära dig mer om hur vi reagerar i motgångar och kriser får du självförtroendet att undervisa och tillämpa positiv psykologi på ett mer holistiskt och balanserat sätt.

Modul 2 – Känslor som bränsle

Denna modul lär dig att ge ungdomar insikter och förståelse för hur besvärliga känslor kan användas som bränsle till att nå framåt i livet.

Modul 3 – Kognitiv kontroll

I den här modulen lär du dig träna ungdomar att upptäcka och omstrukturera negativa automatiska tankar samt att hantera tankefällor på ett funktionellt sätt.

Modul 4 – Inlärd optimism

I den här modulen lär du dig att tillämpa interventioner för att hjälpa ungdomar att använda sina tankar på ett konstruktivt sätt genom inlärd optimism.

Modul 5 – Personliga visioner och målbilder

I den här modulen lär du dig att bistå ungdomar med effektiva metoder för att konstruera vägvinnande visioner och målbilder vilka syftar till att öka individens motivationsgrad.

Modul 6 – Sociala interaktioner

Motståndskraftiga människor har en hög frekvens av positiva sociala IRL interaktioner. I den här modulen ger vi dig pedagogiska verktyg för att både hjälpa ungdomar att skapa en förståelse och insikt för IRL interaktionens vikt och att initiera prosociala beteendeförändringar.

 


 

Utbildningen Mentalt Stark® innehåller:

✓ Videobaserade föreläsningar

✓ Handledningsmanual

✓ 6st färdiga ”lektioner” att använda tillsammans med dina elever/ditt lag

✓ PowerPoint-presentationer för egen undervisning och egna workshops

✓ Litteraturlista innehållande böcker, artiklar, filmer och videos